30 Ditët

Logo-30DITET

Nijeti për të agjëruar bëhet me zemër dhe s’ka nevojë për ndonjë ritual apo fjalë të veçanta. Thjeshtë, çdo agjërues vendosë në vete që të agjërojë në fillim të Ramazanit. Nijeti i agjërimit nuk ka nevojë të ripërtërihet çdo natë, por mjafton nijeti që bëhet në fillim të Ramazanit. Lejohet ngrënia e shqimit edhe pas nijetit nwse ka akoma kohw pwr syfyr.