30 Ditët

Logo-30DITET

Në Islam, agjërimi është obliguar për një muaj të plotë që është muaji Ramazan. Në kalendarin hënor muajt kanë nga 29 apo nga 30 ditë kështu qw  ndonjëherë u bie të agjërojnë 29 ditë e ndonjëherë 30 ditë, varësisht se sa ditë i ka muaji Ramazan atë vit.

Me agjërim synohet shpërblimi i Zotit dhe agjërimi është i përballueshëm për çdo besimtar.