30 Ditët

Logo-30DITET

Agjërimi i muajit Ramazan është obligim farz. Agjërimi është një nga pesë shtyllat e fesë islame dhe nuk lejohet assesi lënia e tij.

Ai që e mohon obligueshmërinë e agjërimit bëhet renegat, përveç nëse nuk e ka njohur këtë dispozitë, sikur ata qw mund të kenë jetuar në vende që nuk kanë kontakte me muslimanët.

Ai që e lë agjërimin e muajit Ramazan duke mos e mohuar obligueshmërinë e tij, ka bërë një mëkat prej mëkateve të mëdha.