30 Ditët

Logo-30DITET

Agjërimi është abstenim nga ushqimi, pija, kontakti int- im si dhe çdo gjë që i përket këtyre gjërave që nga agimi (drita horizontale) deri në perëndimin e diellit. Kjo vlen për çdo ditë gjatë tërë muajit Ramazan. Vlera e agjërimit është shumë e madhe. Lajmëtari i All- ahut (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin me të) ka thënë: “Ai që agjëron Ramazanin me besim dhe bindje, do t’i falen të gjitha mëkatet e kaluara”.