Koha e Ardhshme 00:00

Pasi të mbarojë muaji Ramazanit a kemi ndonjë obligim ndaj tij?