Koha e Ardhshme 00:00

Mëshira e Allahut tejkalon hidhërimin e Tij