Koha e Ardhshme 00:00

Kush obligohet të agjërojë, kush ndalohet e kush amnistohet?