Koha e Ardhshme 00:00

Cilat sëmundje e amnistojnë agjërimin?