Koha e Ardhshme 00:00

Ç’është namazi i teravisë dhe çfarë vlere ka?