Ia vlen barra qiranë

Ia vlen barra qiranë

Ia vlen barra qiranë Rruga e ndryshimit është e vështirë por jo me pak shpërblim. Është rrugë të cilën e do Allahun dhe e vetmja që të siguron shpëtimin, andaj në këtë rrugë ia vlen barra qiranë. Allahu tërë atë që ke humbur do ta kompensojë me më të mirë. Profeti...
Vendosmëria dhe stabiliteti

Vendosmëria dhe stabiliteti

Vendosmëria dhe stabiliteti Rruga e ndryshimit nuk është rrugë e lehtë. Ajo është e shtruar me sfida, vështirësi dhe probleme të shumta. Ajo i ngjan gacës së zjarrit që nuk mund të mbahet dot në dorë. Dhe, kështu është rregulli: në këtë rrugë patjetër se do të...
Mos e rreziko ndryshimin

Mos e rreziko ndryshimin

Mos e rreziko ndryshimin Dëshira për të kompensuar të kaluarën duke shfrytëzuar përtej mundësive të tanishmen është gabim që rëndom vërehet në fillim të procesit të ndryshimit. Sikur përshpejtimi, edhe ngarkimi i vetes me çka nuk mundesh, ka pasojat e veta,...
Mos përshpejtimi i rezultateve

Mos përshpejtimi i rezultateve

Mos përshpejtimi i rezultateve Procesi i ndryshimit nuk është diçka që ndodhë brenda një nate. Ndryshimi nuk është formal por thelbësor dhe kjo nënkupton se duhen ndërruar bindjet, parimet, sjelljet. Kjo nënkupton se për të ndryshuar duhet kohë. Përshpejtimi i...
Menaxhimi i kohës

Menaxhimi i kohës

Menaxhimi i kohës Menaxhimi i kohës ka rëndësi të madhe në procesin e ndryshimit. Ajo ndikon drejtpërdrejtë në suksesin tonë, qoftë në kuptim të brendshëm, duke arritur të na shkarkojë nga presioni i angazhimeve të padobishme, qoftë në kuptim të jashtëm, duke na...