Mos e harro familjen

Mos e harro familjen

Mos e harro familjen Respekti më i madh i besimtarit duhet të jetë për familjen, prindërit, bashkëshorten dhe fëmijët. Prindërit janë ata, respektimi për të cilët ka ardhur paralel me respektimin për Allahun. “Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër...
Syno shpërblimin e Zotit, jo falënderimin e njerëzve

Syno shpërblimin e Zotit, jo falënderimin e njerëzve

Syno shpërblimin e Zotit, jo falënderimin e njerëzve Bamirësia ndaj njerëzve është mënyrë e mirë për tua përfituar zemrat atyre por ndonjëherë ajo mund të ketë edhe efekte negative. Respektivisht, dikush mund të ngelë i lënduar shpirtërisht.  Kjo ndodhë kur ne iu...
Mos nënvlerëso asnjë mjet për t’i përfituar njerëzit

Mos nënvlerëso asnjë mjet për t’i përfituar njerëzit

Mos nënvlerëso asnjë mjet për t’i përfituar njerëzit Përafrimi me njerëz është qëllim që duhet synuar secili nga ne. Natyrisht, për ta arritur një gjë të tillë duhet zhdukur disa komplekse, të cilat mund të marrin trajtë barrierave të pakapërcyeshme. Ndonjëherë...
Mos u izolo nga njerëzit

Mos u izolo nga njerëzit

MENAXHOJE ARMIQËSINË E TË TJERËVE Vetëpërmbajtja është tipar që na duhet shumë në kultivimin e raporteve me njerëz. Ajo kërkohet si në raport me dashurinë, si në raport me urrejtjen e armiqësinë. Në një hadith profetik qëndron: “Duaje të dashurin me maturi ngase nesër...
Fali, toleroji dhe justifikoji njerëzit

Fali, toleroji dhe justifikoji njerëzit

Fali, toleroji dhe justifikoji njerëzit Falja është tipar i njerëzve të fortë. Në Kur’an, Allahu ka klasifikuar si tipar me të cilin dallohen besimtarët: “Të cilët japin lëmoshë kur janë në lumturi edhe kur janë në vështirësi, që fshehin zemërimin, e ua falin fajet...