Lute Allahun të të bëjë ty dhe familjen tënde prej namazlinjve

Lute Allahun të të bëjë ty dhe familjen tënde prej namazlinjve

Dita e njëzetekatërt e Ramazanit Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!” (Kurani, 14:40)   Thënie profetike I Dërguari i Allahut, Muhamedi ﷺ ka thënë:...
Fal namaz nate dhe sillu mirë me njerëz

Fal namaz nate dhe sillu mirë me njerëz

Dita e njëzetetretë e Ramazanit Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të tyre, që falin namazin, që ndajnë fshehurazi dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë Ne dhe, që të keqen, e kthejnë me të mirë. Këtyre u...
Kaloji netët e Ramazanit me namaz e lexim Kurani

Kaloji netët e Ramazanit me namaz e lexim Kurani

Dita e njëzetedytë e Ramazanit Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Ata flinin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje (nga Allahu).” (Kurani, 51: 17,18)   Thënie profetike I Dërguari i Allahut, Muhamedi ﷺ ka thënë: Aisheja, Allahu qoftë i kënaqur me...
Dy rekate janë më të vlefshme se kjo botë dhe ç’ka në të

Dy rekate janë më të vlefshme se kjo botë dhe ç’ka në të

Dita e njëzetenjëtë e Ramazanit   Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Faleni namazin dhe jepeni zekatin! Çfarëdo të mire që të bëni për shpirtin tuaj, do ta gjeni tek Allahu. Në të vërtetë, Ai sheh mirë gjithçka që bëni.” (Kurani, 2:110)   Thënie...
Fale namazin e mos rri në terr

Fale namazin e mos rri në terr

Dita e njëzetë e Ramazanit   Ajet kuranor Allahu i Madhërishëm thotë: “Pas atyre erdhën brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. Ata do të pësojnë dënimin e madh, përveç atyre që pendohen,  që besojnë dhe bëjnë punë të mirë. Këta do të hyjnë...