Koha e Ardhshme 00:00

A ndikojnë mëkatet në agjërim dhe a e prishin agjërimin?